We doen ons uiterste best om een snelle en correcte dienstverlening te bieden. Desalniettemin kan er natuurlijk altijd iets zijn waarover je niet tevreden bent. Wij willen dat graag weten zodat we tot een passende oplossing kunnen komen en onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

 

Doel

Doel van deze procedure is om langs een nauwgezette en afgewogen weg het incident (of de incidenten) te behandelen op een manier die leidt tot het weer arbeidsmatig normaliseren van de verhoudingen, dan wel – wanneer er geen andere bevredigende oplossing is - tot het uiteengaan van werkgever en werknemer(s).

Doelgroep

Iedere cursist die ergens niet mee eens is kan een klacht indienen.

Inhoud

De stappen van de klachtenprocedure zijn als volgt:

Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 7 dagen na de levering van de goederen c.q. uitvoeren en/of voltooiing van de werkzaamheden. Een opdrachtgever die het geleverde niet binnen twee dagen de zaken op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht met de levering of uitvoering van de werkzaamheden akkoord te zijn gegaan

  • De klager dient een op schrift gestelde klacht in bij Proles Beauty t.a.v. Loes Rikkers- van Gemert en maakt hierin kenbaar een klachtenprocedure te willen opstarten;
  • Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 7 dagen na de levering van de goederen c.q. uitvoeren en/of voltooiing van de werkzaamheden. Een opdrachtgever die het geleverde niet binnen twee dagen de zaken op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht met de levering of uitvoering van de werkzaamheden akkoord te zijn gegaan.
  • De klacht moet binnen 30 dagen na het incident waarop de klacht betrekking heeft, worden ingediend om in behandeling te worden genomen, de klacht wordt vervolgens binnen 30 dagen afgehandeld;
  • Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  • Voor de opleidingen geldt dat er mocht er op een of andere reden wij er niet samen uit komen dan is er een onafhankelijke derden aangesteld: Nagelgilde. Het oordeel van het Nagelgilde is voor ons bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. 
  • Proles Beauty legt voor elke klacht en de wijze van afhandeling een dossier aan welke per klant wordt geregistreerd. Elke klacht wordt voor ten minste 1 jaar bewaard.
    Klachten worden door Proles Beauty ten alle tijde als vertrouwelijk behandeld.

Accept

Foto's en teksten zijn onder voorbehoud | Wanneer je gebruikt maakt van deze site, accepteer je onze algemene voorwaarden en Cookie beleid beleid. Copyright ©2015
Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.